O firmie


Podstawową działalnością firmy FALO-TANK jest sprzedaż Hurtowa Paliw oraz Transport Paliw, dlatego naszym głównym celem jest, aby współpraca na płaszczyźnie sprzedaży Hurtowej oraz Transportu była przyjemna i satysfakcjonująca.

 

Oferowane przez nas paliwa spełniają wszystkie wymogi jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz norm krajowych.


Działalność prowadzona jest w oparciu o koncesje na obrót paliwami płynnymi, wydaną przez Urząd Regulacji i Energetyki. Firma również posiada wszystkie wymagane przez polskie ustawodawstwo certyfikaty jak i również spełnia wszystkie przyjęte normy w zakresie prowadzenia przez nas działalności.


STAWIAMY NA JAKOŚĆ!